მიყვარხარ

"მიყვარხარ" 

მ ოდი მოვუსმინოთ წამებს
ი ყვირონ კი ჩუმი ხმებით
ყ ურიც მიეჩვია ამ წრეს
ვ ელი შეიცვალონ გზები

ა რა ჩვენ გველიან როცა
რ ოცა ვერ მივდივარ მარტო
ხ მამ მოითხოვა სხვა კოცნა
ა რადა სიმშვიდეც ჩართო

რ ოგორ მომერია ბოცა

ნ უ გავუბრაზდებით დროებს
ი ციან მაგათმა  წყენა
ნ უთუ ცდი და ამირევ ნ-ებს
ი ცი რომ ვერ შეძლებ მჯერა!!!