ძმა

ცხოვრებასა და ჩემს შორის ხიდი
მთელი ცხოვრება რომ გვრედში მიდგას
ამისთვის მქონდა მე კალმის რიდი
მის წინ კი ნაღდად არავინ არდგას
ჭირი ვარამი ჩვენ ერთად ვნახეთ  
სიყვარულს სწორედ მაშინ ვამტკიცებთ
დავუფიქრდებით რა გვრჩება აქეთ 
ნაღდი ძმობით პლანეტას ვაფიქრეფთ