შენ თითითებს

თავზე დამტირის ზეცა, ყინავს თან ათოვს,
პალტოს ჯიბეში ვეძებ შენს თითებს, -
თითებს, რომელიც  ჩემთან არ მახსოვს
ზღვის პირას ღეჭავს ტალღები მითებს
პალტოს ჯიბეში მათოვს, თეთრ ფიფქებს.
იქნებ იცოდეს იქნებ მინატროს 
დროა იდაროს. დროა იდაროს,-