გიორგი ფრონელი - ფოტო

გიორგი ფრონელი - ლექსები, პოემები 2