ევროპელი თუ აზიელი ?

არც ერთი და არც მეორე!
კავკასიელი.