თავისუფლება ან სიკვდილი

თავისუფლება ან სიკვდილი
მონობა შენვე, მამონარო
მომხდურო და მჩაგვრელო
თვალთმაქცო და ორგულო
ძალა ერთობაშია და არა მტრობაში
დამარცხების გზა, მტერშია
გამარჯვების გზა, ქრისტეში