ტყემლის ყვავილო

ლამაზო, ტყემლის ყვავილო, 
თეთრო, მოჰგევხარ ღამესა, 
ნიავზე ჩამოვარდები, 
ქვას დაუფარავ ბაგესა, 
__________ 
ყვავილთა თოვის შემქმნელო, 
ყვავილო ალუბალისავ, 
რა გიყო მაინც ბევრჯერ გჯობს, 
თოვა სადარი ღამისა, 
__________ 
მე გულზე დამესვენები, 
ცრემლით დაფარავ სახესა, 
გაფრინდი ტყემლის ყვავილო, 
გზა პოვე შემოდგომისა. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
25.03.2018/15:51