კახელებზე

ოხ, ეს გულადი კახელნი, 
ღამ-ღამ რომ შაიყრებიან, 
ღვინოსა ღვინით ლოცავენ, 
ნაწყენნი შარიგდებიან, 
__________ 
მთა-გორებს მოილოცავენ, 
მთებს უყურებენ ნისლიანს, 
გრემ, ნეკრესისა შვილები, 
კახეთს არ გაეყრებიან.                                               (გიორგი ზუბიტაშვილი) 2018