მდინარეებო

ჩამოედინეთ მდინარეებო, 
მოჰყევით მთების თავგადასავალს, 
თქვენს სავალ გზაზე თუ რამე შეგხვდეთ 
ნუ შეეცდებით მის გადაფარვას. 
__________ 
და თუ ნაპირზე გზად შეეჩეხეთ 
თმებ გაშლილ ქარში უტკბილეს ნიავს, 
თავი აჩუქეთ, სხვას არა მისცეთ 
რადგან ყველაფერს დროება მიაქვს, 
__________ 
თუნდაც ინებოს ქარმა დარჩენა 
იცოდეთ სიტყვა არ არის გვიან, 
ვაი, თუ შეგხვდეთ გზაზე ავდარი 
იცოდეთ რომ მას ავდარი ჰქვია. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
03.02.2018/14:18სთ