და სხვა რა გიტხრათ რა?

დ.არდები გავუშვათ აქედან,

რ.ომლებიც კაწრავენ სულს, 
ო, როგორ შემოდის გარედან, 
სიცივე მახინჯი სულ. 
__________ 
ყ.ოველი სევდა და დარდები, 
ვ.ერას დააკლებს ხალხს, 
ე.რთიან სითბო და ალერსში, 
ლ.ამბადა, ტანგო და სხვა, 
ა.რავითარი ცრემლი, 
ფ.იქრის მზვინვარე ზღვა, 
რ.ისთვის გავცურე ნავები, 
ი.ქნებ მომიყვეს 
ს.ხვამ. 
__________ 
მ.ითხრას ვიღაცა ლამაზმა, 
კ.არგი, უკვდავი ზღაპარი, 
უ.ლამაზო დროს ლამაზად, 
რ.აღაც მომიყვეს ახალი, 
ნ.ოველები და რომნები, 
ა.ღელვებული მთა, 
ლ.ურჯი, ყვითელი ამბები, 
ი.ადონების ხმა, 
ა.მ სილამაზის გამები, 
და სხვა რა გითხრათ რა? 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
01.01.2018/18:46სთ