ჩემს დეიდაშვილებს

__________ 
ცა როდესაც უსასრულოდ აჰყრის ღრუბლებს, 
იმ წამინდან ვინახულებთ გვირილების მინდვრებს, 
ცხრა და ძმა ვართ როგორც ერთნი როგორც ბღუჯა ისრების 
ცხრა მთანი ვართ და მთების ქვეშ მოლივლივე ნისლები, 
__________ 
ბებოს ცხრანი ვყავართ სოფელს, 
ცხრასვე გვაბნევს ფიქრებს, 
ცხრიდან ცხრავეს კარგად ყოფნა, 
ბებოს ღიმილს იწვეს. 
__________ 
მაგრამ ცხრიდან ერთის ავიც, 
გულს შეუყრის ნისლებს, 
ცხრავეს შორის ჩატეხილ ხიდს, 
მაინც გაამთელებს. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
11.04.2018/16:33