მე მინდა ღამემ რომ ეს იცოდეს

აღარ ნატრულობს გული არაფერს 
აღარ სწადს საწყალს ალალი ძგერა, 
ალბათ ღამეებს ფიქრში სანატრელს 
აღარ აძლევენ მათ ოქროს მედალს, 
---------- 
მაშ რად წადილობს ღამე მტანჯველი 
ან რად უნდივარ მე ლექსის მწერლად, 
რატომ მიბიძგებს დავწერო რამე 
დავწერო სიტყვა უჩუმარ ლექსად, 
---------- 
ან და ვერ ხედავს?! ღამე მტანჯველი 
ან და ვერ ამჩნევს?! რვეულებს ჩემსას, 
როგორ გაივსო მოკლე ლექსებით 
ან როგორ ვწირავ ჩემს კალამს 
მსხვერპლად,