დილის ნიავი

მობრძანებულა დილის ნიავი, 
კარი გაუღე წყენა წაიღოს, 
რომ ისევ ბედოს ამ დღის სხივებმა, 
კეთილი ფიქრი დილამ გაიღოს, 
__________ 
გათენებულა დილა უვარდო, 
უიასამნო ცრემლის დინება, 
როგორც ტირიან ამ დღეს ფიქრები, 
რა ეშველებათ, რა ეშველებათ. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
26.01.2018/12:20სთ