ფიცხი ხარ როგორც მგლების ყმუილი

როგორ მოგეფერო ასე ფიქრებში, 
ან სად შეგიგრძნო სად გიერთგულო, 
მე მხოლოდ გნახე ღამის სიზმრებში, 
გნახე და შემდეგ შენს მზეს ვფიცულობ, 
__________ 
სულ დავიკარგე მაგ შენს მინდვრებში, 
ოღონდ იცოდე ეს ჩემო მზეო, 
და თუ ვერ გნახე ერთს გეხვეწები, 
იქნებ ჩემს გრძნობას, გრძნობით უმღერო. 
__________ 
ისევ გადარებ რაღაც უაზროს, 
რადგან დავხარო შენს წინად თავი, 
თეთრ არაგვს ჰგევხარ ადიდებულსა, 
და მეც ისავარ არაგვი შავი. 
__________ 
ფიცხი ხარ როგორც მგლების ყმუილი, 
იცოდე ქალო, შენ თეთრო დღეო,

თუ ვერ მივაგენ ჩემს სახლის კარებს, 
შენი ბრალია შენ, ჩემო სხივო.. 
__________ 
(კარგი სიმღერა დაიწერებოდა