სამარადისოდ

სამარადისოდ განა რა რჩება, 
სამარადისოდ განა რა არის, 
ყოველი წიგნის თითო ფურცელში და 
ცხოვრებაშიც ბევრი რამ არის, 
............................................ 
ბევრი რამ არის ის შეუცვლელი 
როგორც წიგნებში ხდება და ხდება, 
ამ ცხოვრებაშიც კვლავ უხვად არის 
ის სიყვარული რომელიც ქრება, 
............................................ 
ახალი წიგნის თითო ფურცელი, 
თითო ფურცელიც კრთება და კრთება, 
კრთება იმავე დაუნდობლობით 
და ამიტომაც წიგნები კვდება! 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
19.11.2017წ/21:12სთ