გიორგი მჭედლიშვილს

მე მინდა რომ ვთქვა ეს სადღეგრძელო, 
როგორ მინდა რომ გითხრა ის რაღაც, 
ამ ჩემს უბრალო, უბრალო ლექსიში, 
მინდა დაგლოცო მე სულ მთლიანად, 
---------- 
და მოგილოცო შენი დღეობა, 
ამ სიტყვებით და ამ სტრიქონებით, 
მინდა გისურვო შენ გამძლეობა, 
ჩვენს სიტყვების და უამინდობის, 
---------- 
და მე მინდა რომ სულ შენ, მენახო, 
გახარებული როგორც ეს მთები, 
და გვასახელო, სულ გვასახელო, 
და შენვე იყო მებრძოლი მგლების, 
---------- 
მე ესეც ვიცი რომ დაბრკოლებებს, 
შენ, არ შეგიქმნის თვით ეს ღრუბლები, 
იმასაც ვფიქრობ, რომ დაბრკოებებს 
შენი ცხოვრებით გაუმკლავდები, 
--------- 
დღეს მოგილოცე შენ, იუბილე, 
და მომელოცოს კვლავ ასი წელი, 
შენ, გაიხარე და გაგვახარე, 
ეს ლოცვა იყოს შენდამი, ჩემი. 
---------- 
17.12.2017/22:56სთ გ.ზ