მეც მინდა

მეც მინდა რომ ვნახო ლამაზი ხევები, 
ლამაზი მთვარე და დიადი მთებია, 
მინდა რომ მოვკიდო ამ მთვარეს ხელები, 
და ვნახო ბილიკზე ლამაზი ქვებია, 
------------------------------------ 
ფარას მოსწყდება ცხვარი და ბატკანი, 
ხოლო ჩემს ფიქრებს ნანახი დღენია, 
ამ გულს მოსწყდება დარდი და ნაღველი 
და ამ მთებს მოსწყდება ჩემი ფიქრებია, 
------------------------------------ 
დაღლილი კლდეებთან იქ ჩავიმუხლები, 
დავიწყებ სიმღერას ჩანჩქერთან მადლიანს, 
და ცეკვას დავიწყებ წყლის პირა მინდორში 
ბალახებს დავთელავ მათ დილით ნამიანს, 
-------------------------------------- 
უთვალავ ვარსკვლავებს დავითვლი, 
იქ მთაში,სულ ამებნია მე გზა კვალია, 
კარგი იქნება ნაბდის ქვეშ წრიალი, 
ან სულის დალევა, მთაში სხვა რამეა. 
-------------------------------------- 
(გიორგი ზუბიტაშვილი)                           03.12.2017/19:58