..

თუ კი მთის ხედვამ გადამაქცია მთების მოლექსედ, მაშ დანისლულზეც ასე ძლიერ რად მეწერება?!