ფიქრით დავთვრები

__________ 
არ ვიცი ღამე რითი დავიწყო, 
იქნებ რაღაც მაქვს კიდევ სათქმელი, 
არ ვიცი მთები როგოღ დავიპყრო, 
მიყვარს როდესაც ფიქრით დავთვრები, 
__________ 
მთებზე ფიქრებით ლექსი აინთო, 
აინთო ისე როგორც სანთელი, 
ყოველი ღამე ფიქრით დაიწყო, 
დილაო, შენც ხომ ფიქრით თენდები, 
__________ 
კიდევ ვიმღერებ ახალი ლექსით, 
ახალი ჟღერით როგორც ფანდური, 
ეს ღამეც ვიყო, ფიქრებში ვიყო, 
პოეზიაზე ფიქრით გართული. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
2017