...

წიგნთა შესამკობარი, იები და ზამბახი, ქრისტესისხლა, ყაყაჩო, ვარდი  და იასამანი! 29.04.2018