მინდვრის ყვავილები

__________ 
დავუკრეფ ყვავილს ნისლიან მთა-გორებს, 
შევხსნი მინდორ-ველთა კარებს, 
გვირილის მაგივრად ჩემს ლექსს ვაჩუკებ, 
ჩემზე მოალერსე ღამეს, 
__________ 
მას ხომ ამაგი აქვს ჩემთვის გაწეული, 
როგორც დილის სუსხს და ალერს, 
გვირილის მაგივრად ჩემს ლექსს გაჩუქებთ, 
ოდეს ვინც შეგიყვარეთ, 
__________ 
სადღაც შორიდან მოდის ნიავი, 
და მოიყოლებს ყვავილნარებს, 
მივალ, დავკრეფავ კოხტა ყვავილებს, 
მანამ გაზაფხულიც ირიჟრაჟებს, 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
03.05.2018/8:07