ქრისტესისხლა

__________ 
აი, იცინის ღობისძირას, 
დაჩაგრული ქრისტესისხლა, 
სულ პატარა ნიავზეც კი 
მოწყენილად, ნაზად ცეკვავს, 
__________ 
გადაშლილი ყვავილი აქვს, 
იღიმება დაღვრემილად, 
თითქოს გულში უსაზღვრო 
და ულამაზო ნაღველი კლავს, 
__________ 
და თუ გრიგალს მოესწრება 
საცოდავი ქრისტესისხლა, 
მას დასტყდება ღეროები 
და ცრემლები გადმოხეთქავს. 
__________ 
საოცარი ცრემლები აქვს, 
მელანს სახითაც მიაგავს, 
თუ მის ცრემლზე ხელს შეახებ, 
არ დაგინდობს და დაგთხაპნავს. 
__________ 
საწყალია ქრისტესისხლა, 
სხვა ყვავილთან შესადრელად, 
მაგრამ ეშხი ისეთი აქვს, 
ადვილია შესამჩნევად. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
29.04.2018/13:48