დაშლილი ფანდური

(ბერის წუხილი) 
---------- 
ჩემი ფანდური ახლა აშლილა, 
აღარ უმღერის გული, 
ალბათ ჩემსავიც ისიც დაღლილა, 
დაღლილა უბედური. 
---------- 
ალბათ ნრტავი იმის ბრალია, 
აღარ მაქვს მხნე და ჯანი, 
ალბათ ფანდურიც მიტომ აშლილა, 
აღარ აქვს საფიქრალი, 
---------- 
როცა დრო იყო ვინ მედრებოდა, 
მაშინ არ მქონდა დარდი, 
ხოლო ჩემს ფანდურს, 
ჩემს კოხტა ფანდურს 
არ ეტყობოდა ხანი, 
---------- 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
15.12.2017/17:23სთ