ვარძია

---------- 
ოჰ რა დიდია ეს ვარძია თან რა ლამაზი, 
თვალს ვერ მოსწყვეტავ ისე მშვიდია თან რა ტანადი, 
კლდეში ნაკვეთი ქალაქია თუ თვით მზის აკვანი 
საოცნებოა ქართველი ხალხის მხნე და ამაგი, 
---------- 
მაგრამ სულ სხვაა მასზე ფიქრები მეფე თამარის, 
სულით ნაკვეთი ხელით ნათხრელი ციხე ქალაქი, 
მშვიდია ღამით თამარ მეფის ნაამაგარი 
ქართველი ხალხის სისხლით ნაღვრელი ციხე ქალაქი. 
---------- 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 10.8.2017წ/15:16სთ