...

გუშინ ტიროდნენ მთათა კლდეები ჩვენგან დამტვრეულ ვაზის ყლორტზედა. გ.ზ