გიორგი (მთის პოეტი) ზუბიტაშვილი - ფოტო

გიორგი (მთის პოეტი) ზუბიტაშვილი - პროზაული ნაწარმოებები 1