იკა ობოლაძე

მთვრალი სტრიქონებს ვაწყობ და ვბოჭავ...