ევას კურცხალი

უკვე ქალი ხარ
და არ გრცხვენია
იმ სიმორცხვის და
იმ ურცხვი ხვადის

ყველა ქალი ხომ
ევას ცრემლია...
შენც იმ უპიდან
გადმოკურცხალდი.

რა უბედთეფშოდ
გადაგიარა
ტალღამ -
დანაშავ-უნაშაულის...

და ერგო ადამს:
პანტა კი არა -
სამოთხე უბის
თურაშაული!