ვაჟას

რამ გათქმევინა, მაშვრალო:
რად არ მოვედო წვიმადა...
ამხელა დარდით გამშრალო,
რა ჩამოგშლიდა მძივადა;
ღირდა კი წუთისოფელი,
შენ რო ინატრე, იმადა?!