მეც მყვარებია

მეც მყვარებია გოგო
მაგრამ ეს იყო წინათ
ეხლა ისე ვარ როგორც
გადაღებული წვიმა.