ლაშა კაპანაძე - 1. პოლიტიკის მეცნიერება, 2. ადგილობრივი თვითმმართველობა