ხეთის კედლებში

ხეთის კედლებში წლების სამოსელს,
ჭედდნენ აფხაზნი მისებრ ლამაზნი
და შიგ აქსოვდნენ ცრემლით ნაგროვებ,
სევდას მყინავს და სევდა მარადისს,
ხეთის კედლებში აქ ამ ლოდებთან,
იქ სადღაც მაღლა ზეცის კარამდის,
ყველას ხო ყველას ვინც კი გოდებდა,
შენდობა ჰქონდეთ აწ და მარადის.