ერთერთი ,,ლიტ საიტის" დამფუძვნებელს

მან მწერლობაში დატოვა კვალი
ისე ვით ტრაწი მოლზე კამეჩმა
საქართველოში იმაზე მყრალი
ჯერ არ დადგმულა არცერთი ჩეჩმა