მარიკა დიასამიძე - ავტორი

მარიკა დიასამიძე - ფოტო დაიბადა 1999 წ.