მარიკა დიასამიძე  - ფოტო

მარიკა დიასამიძე - ლექსები, პოემები 1