ქვეყნის სიძლიერე

ქვეყნის სიძლიერე განათლებასა და მეცნიერებაზე დგას. ერი რომელიც ვერ აფასებს მათ მნიშვნელობას, უმნიშვნელო ხდება !