თავისუფლება თავხედობა არაა!!!

თავისუფლება თავხედობა არაა!!!
თავისუფლება ჯერ სხვების ზნეობრივ უფლებათა გათვალისწინებაა. დარჩენილ სივრცეში კი შენის !