უზნეოთა, ბოროტმოქმედთა და კაცთმოძულეთა დამცველები რატომ გვევლინებიან ხოლმე ადამიანის უფლებათა დამცველებად?!

უზნეოთა, ბოროტმოქმედთა და კაცთმოძულეთა დამცველები რატომ გვევლინებიან ხოლმე ადამიანის უფლებათა დამცველებად?!