საკუთარი ოჯახის გამდიდრება სხვა თანამემამულეების ხარჯზე

საკუთარი ოჯახის გამდიდრება სხვა თანამემამულეების ხარჯზე ხალხისადმი სიძულვილიაო !