რაც დრო გადის უფრო მძიმდება ცხოვრება

რაც დრო გადის უფრო მძიმდება ცხოვრება, მაგრამ მე უფრო გამოცდილი ვხვდები და ვიცლი უსარგებლო ტვირთს, ვინემ სული არ შემრჩება მხოლოდ!