---

მზერაშეცვლილი, 
გამოხედვით უკვე ვეღარ გცნობ, უთქმელად, ცამდე გაფრენილი შენი თვალები,
გადაგიყვარებ,
დამიჯერე გადაგიყვარებ
და გპირდები რომ უმალ ყველას შეუყვარდები...

დრო გავა სწრაფად,
როგორც გადის ასე ყოველდღე,
მე მეცხრე ცაზე წამსვლელებში ვიქნები მერვე,
შენ კი ინატრებ ჩემს ლექსებს და მიხვდები ალბათ,
როცა მიყვარდი,
ყველას ნაცვლად მიყვარდი მევე...