თითქოს გულისცემა გამიჩერდა ..

თითქოს გულისცემა გამიჩერდა…
ლანდად დავაბიჯებ ღამეში…
სული გასახედნად ამიმხედრდა….
ქალო….შენ არ უნდა გამეშვი!….
ერთსაც შენს სარკმელთან წავიმღერ…..და…
დაარქვი ულაყის თარეში…