გზაზე შემომხვდნენ..

გზაზე შემომხვდნენ მე ასულნი მწუხარე ღიმით:
უდაბნო არის მხარე ესე, - მაუწყეს იმათ...
რისთვის მოხვედი? – შემომბედა ერთ-ერთმა კრძალვით,-
მაცოცხლებელი, ხედავ, აქა არსად დის წყალი,
სიცხე არის ირგვლივ თაკარა?
და გაქრნენ სადღაც... ცის სიღრმეში კრთოდა ვარსკვლავი-
რატომ მოსწყდიო, მანაც მკითხა, შენსა აგარაკს?