მახსოვს მოხუცი გეჯურა..

მახსოვს მოხუცი გეჯურა, -
ფიქრებში დაინთქმებოდა...
თავის ეზოში მზის გულზე
ციცასთან ერთად თბებოდა...
მიამბო ბოსტანთიაზე,
ეზო ვით მორთო, სანახი...
ახლა... გეჯურას ნასახლარს
დგას ბოსტანთია ბალახი...
სადღაც არწივთა ხმა ისმის,
სადღაცა - ტურის ჩხავილი...
არაგვი ისევ ხმაურობს,
თხილიანასთან ჩაივლის.