მიახლოვდება ცის ლურჯი სული ..

მიახლოვდება ცის ლურჯი სული
ლურჯი ნათელი მიახლოვდება
და, აჰა, იხსნება სივრცე,
სად ვარდისფერად გამითოვდება...
და იკარგება ჩვენს ფეხქვეშ მიწა,
თვალები ჩემი სხვა სხივთ იკრებენ
და ჩვენ მივდივართ მაღლა, სულ მაღლა,
აშოლტილ ხეებს ცისკენ მივყვებით.
მიახლოვდება ცის ლურჯი სული.