მინდორზე..

მინდორზე
ჭრელი ყვავილი
მიმობნეულა უხვადა...
თურმეო, -
ერთზე მანიშნეს -
თამარ დედოფალს უყვარდა!