შენ კვლავ მოხვედი ჩემს ტაძართან..

შენ კვლავ მოხვედი ჩემს ტაძართან
ამ საღამოსაც
და კვლავ ვერ ბედავ შიგ შემოსვლას...
ჩემი სამოსი
იისფერია,
ვით შიშველი მწუხრის რტოები..
სულნი ეძებე ამ დროს მიწის
განმარტოებას
და მიწის ძეთა უცხო ხილვით
აჯილდოებენ...
ვარსკვლავის სულო,
შეგიძლია მოახლოება!