ჯვრის ფერდობზე..

ჯვრის ფერდობზე დგას მშვენიერი
სახლაკი მცირე
მიუსაფართა შვებით მმოსავი,
ლოცვად დამდგარი ულუმბოსავით.
ნიავი ფრთხილად
შეარხევს ნაძვებს და ნაძვები
რტოებს ახლიან....
შენი სახლია
მყუდრო ვანი, შენი სახლია,მზისფერო მეფევ...
სადახ ხარ ახლა? იების კრეფად?
მაგრამ აქ... ვისთვის აგროვებ იებს?
ჯვრის ფერდობზე დგას,შენი სახლია,
ყვავილები რომ რტოებს ახლიან
სახლაკსა მცირეს.