ჰა, საქორწინო..

ჰა, საქორწინო გაქრა გვირგვინი,
მიმოიფანტა
ვარდის ტოტებად
და ვინც მიხმობდა განთიადისთვის,
ახლა... ბნელ ღამედ
მიახლოვდება...
მაინც გავქრები
მე მის წიაღში.