ბათუ დანელია - ფოტო

ბათუ დანელია

პოეტი, ფილოლოგი

გასხლტომა ბედიდან

მათხოვრის
ბავშვები
თითების
დაჭერით
დასხლეტილ
კურკებსა
ჰგვანან.